De Houthoeve Kinderboerderij
Stichting vrienden van
2021
Het damhert is een echt parkhert, dat zich ook in halfwilde staat op afgescheiden terrein (zoals bv de Veluwe) uitstekend weet te handhaven. Damherten zijn kleiner dan edelherten: de schouder ligt zo'n 30 cm lager. Het meest opvallende kenmerk, naast de typisch gespikkelde vacht, door de mannelijke dieren gedragen : het schoffelvormige gewei. Het damhert is niet zoals het edelhert inheems, maar is door de Romeinen tussen 150 en 450 n.Chr. geintroduceerd, met name in Engeland. Dit is dan ook nog steeds het land met de meeste damherten. Ook in Duitsland komen nog grote aantallen in het wild voor. Vanaf het jaar 800 wordt het damhert overal als jacht en parkwild ingevoerd. Damwild is groter dan reewild en kleiner dan het edelhert Het is vrij gedrongen en van achteren overbouwd, met enigszins een "hang-buik." Vooral in de late zomer vertoont het hert een ronde bouw, vanwege overdadige vetafzetting. De bok wordt haast 2 x zo zwaar als de hinde. Bij snelle gang komen de vier poten gelijktijdig los van de grond waarbij de staart op en neer zwaait. Damherten verplaatsen zich dan met sprongen tot 2,5 meter. Opgejaagd kunnen ze haast twee meter hoog springen. Het damhert is een sociaal dier en leeft in roedels die op kunnen lopen tot zo'n 30 dieren. Binnen het roedel blijven familieverbanden bewaard. Bronstroedels bestaan uit sterke bokken met hinden, de andere bokken komen dan in aparte groepjes voor. Oude bokken ziet men ook wel solitair Bron: gewei.nl

Herten

De Houthoeve Kinderboerderij
Stichting vrienden van
Het damhert is een echt parkhert, dat zich ook in halfwilde staat op afgescheiden terrein (zoals bv de Veluwe) uitstekend weet te handhaven. Damherten zijn kleiner dan edelherten: de schouder ligt zo'n 30 cm lager. Het meest opvallende kenmerk, naast de typisch gespikkelde vacht, door de mannelijke dieren gedragen : het schoffelvormige gewei. Het damhert is niet zoals het edelhert inheems, maar is door de Romeinen tussen 150 en 450 n.Chr. geintroduceerd, met name in Engeland. Dit is dan ook nog steeds het land met de meeste damherten. Ook in Duitsland komen nog grote aantallen in het wild voor. Vanaf het jaar 800 wordt het damhert overal als jacht en parkwild ingevoerd. Damwild is groter dan reewild en kleiner dan het edelhert Het is vrij gedrongen en van achteren overbouwd, met enigszins een "hang-buik." Vooral in de late zomer vertoont het hert een ronde bouw, vanwege overdadige vetafzetting. De bok wordt haast 2 x zo zwaar als de hinde. Bij snelle gang komen de vier poten gelijktijdig los van de grond waarbij de staart op en neer zwaait. Damherten verplaatsen zich dan met sprongen tot 2,5 meter. Opgejaagd kunnen ze haast twee meter hoog springen. Het damhert is een sociaal dier en leeft in roedels die op kunnen lopen tot zo'n 30 dieren. Binnen het roedel blijven familieverbanden bewaard. Bronstroedels bestaan uit sterke bokken met hinden, de andere bokken komen dan in aparte groepjes voor. Oude bokken ziet men ook wel solitair Bron: gewei.nl

Herten

2021